úterý 22. března 2011

Lauren Henderson - Kiss me kill me

Oficiální obálka
Když šestnáctiletá Scarlett Wakefield přestoupí ze školy St. Tabby's na Wakefield Hall Collegiate, uleví se jí, protože nikdo nezná její temné, strašidelné tajemství. 

Před několika měsíci byla Scarlett pozvaná na elitní party se seznamem hostů plným těch nejlepších jmen v Britské společnosti, jako Dan McAndrew. Před party si Scarlett jenom představovala, jaké to bude líbat se s Danem. Ale na nástavbové terase se Dan naklonil blízko k ní a ona už nemusela jenom hádat. Jejich polibek byl nádherný, perfektní a magický a pak... 

Dan McAndrew se naposledy nadechnul v její náruči. Nikdo nevěděl, jak nebo proč Dan zemřel, ale všichni na St. Tabby's věřili, že Scarlett s tím má něco společného. 

Ale teď, když je bezpečně schovaná v Wakefield Hall, Scarlett by nejraději zapomněla, že se to vůbec stalo. Ale má to jeden háček; nemůže. Zvlášť když dostane anonymní poznámku, která jí zavede na cestu k očištění jejího jména a zjištění, co se doopravdy stalo s prvním a posledním klukem, kterého políbila...