neděle 28. srpna 2011

Bree Despain - The Dark Divine

Rozmařilý syn

Nebezpečná láska

Smrtelné tajemství

Grace Divine - dcera místního pastora - vždycky věděla, že tu noc, kdy Daniel Kalbi zmizel a její bratr Jude se vrátil domů pokrytý vlastní krví, se stalo něco hrozného.